Głosowanie od dnia 1 września – 30 września 2020 r. nad listą projektów w ramach budżetu obywatelskiego w Gminie Bychawa

Ogłoszenie

Lista projektów w ramach budżetu obywatelskiego w Gminie Bychawa, które będą poddane pod głosowanie przez mieszkańców miasta Bychawa

Głosowanie odbędzie od dnia 1 września – 30 września 2020 r.

1. “PLAC ZABAW” – lokalizacja na dawnym placu targowym przy ul. Mickiewicza w Bychawie. Plac zabaw będą tworzyły: karuzela platforma, huśtawka ważka pojedyncza, zjeżdżalnia metalowa, huśtawka podwójna metalowa wraz z ogrodzeniem panelowym. Utworzenie placu zabaw będzie dedykowane dla dzieci okolicznych mieszkańców i użytkowników ogródków działkowych. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia -15.000,00 zł.

2. „GRILLOWANIE PRZY ALTANIE – CZYLI INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW NA TERENIE OSIEDLA”- lokalizacja na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Bychawie (działka nr 2581/18). Projekt obejmuje zakup altany, grilla, kosza na odpady, roślin ozdobnych, utwardzenie terenu, a także oświetlenie i monitoring obiektu. Utworzenie takiego miejsca rekreacji, wpłynie na poprawę relacji międzysąsiedzkich mieszkańców osiedla. Przewidywany koszt realizacji zadania – 15.000,00 zł.

3. „BIBLIOTECZKA POD KUKUŁKĄ”- lokalizacja w Parku Miejskim w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego. Projekt ma na celu upowszechnianie literatury oraz umożliwienie mieszkańcom dostępu do książki w ramach tzw.” biblioteczki plenerowej”. Wypoczywający w parku będą mogli pożyczyć zgromadzone w „biblioteczce” (zamykanej szafce) książki, a następnie je odłożyć. Będzie także możliwość zostawienia swojej, niepotrzebnej już książki w celu powiększenia księgozbioru. Pożyczanie książek będzie bezpłatne. Projekt zakłada przeprowadzenie konkursu na projekt biblioteczki, wyłonienie zwycięzcy projektu i wykonanie oraz wydarzenie plenerowe z udziałem artysty sceny lubelskiej z okazji uroczystej inauguracji przedsięwzięcia. Przewidywany koszt zadania- 9.000,00 zł.

4. „REMONT CHODNIKA ŁĄCZĄCEGO UL. WANDZIN Z UL. OGRODOWĄ W BYCHAWIE”- Zadanie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników chodnika w rejonie ogródków działkowych nad rzeką Kosarzewką. Obecny stan chodnika nie spełnia żadnych norm bezpieczeństwa dla licznych pieszych, którzy z niego korzystają zarówno mieszkańców Wandzina, działkowców jak i osób spacerujących. Poza względami bezpieczeństwa również poprawie ulegnie estetyka otoczenia. Projekt zakłada przeprowadzenie prac związanych z mechanicznym i ręcznym wykonaniem koryta chodnika, wykonanie ławy betonowej z oporem, podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz ręczne formowanie nasypów ziemi leżącej na okładzie. Przewidywany koszt projektu – 44.657,18 zł.

Burmistrz Bychawy

Janusz Urban