I sesja nowej Rady Miejskiej w Bychawie w dniu 20 listopada 2018 r.

Na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 9 listopada 2018 r. zawiadamiam, że została zwołana I sesja Rady Miejskiej w Bychawie w dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w  Bychawie przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22 w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz burmistrza wybranych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Burmistrz Bychawy

Janusz Urban