II sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r.

Informuję, że II sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 29 listopada (czwartek) 2018 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.
3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał, wystąpienia zaproszonych gości.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) powołania komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Bychawie
b) powołania komisji do spraw skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Bychawie
c) powołania komisji do spraw budżetu i finansów Rady Miejskiej w Bychawie
d) powołania komisji do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej Rady Miejskiej w Bychawie
e) powołania komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy Rady Miejskiej w Bychawie
f) powołania komisji do spraw oświaty Rady Miejskiej w Bychawie
g) powołania komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej Rady Miejskiej w Bychawie
h) stwierdzenia wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Bychawie
i) stwierdzenia wyboru przewodniczącego komisji do spraw skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Bychawie
j) stwierdzenia wyboru przewodniczącego komisji do spraw budżetu i finansów Rady Miejskiej w Bychawie
k) stwierdzenia wyboru przewodniczącego komisji do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej Rady Miejskiej w Bychawie
l) stwierdzenia wyboru przewodniczącego komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy Rady Miejskiej w Bychawie
m) stwierdzenia wyboru przewodniczącego komisji do spraw oświaty Rady Miejskiej w Bychawie
n) stwierdzenia wyboru przewodniczącego komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej Rady Miejskiej w Bychawie
o) uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 r.
p) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bychawa na 2019 r.
q) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
r) zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń