Inf. Wojewody Lubelskiego z 14.03.2020 r. dot. rozp. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego

Przekazuje informację Wojewody Lubelskiego z 14 marca br. dotyczącą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, celem poinformowania mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty na Państwa terenie o obowiązkach wynikających z ww. aktu prawnego.

Załącznik: