Kryta pływalnia w Bychawie już otwarta po remoncie

2018-09-21, Zespół Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie

CENNIK KRYTEJ PŁYWALNI (z dnia 2018-09-25):

 1. Wynajęcie całej krytej pływalni: 246 zł
 2. Wynajęcie 1/2 basenu: 123 zł
 3. Wynajęcie jednego toru (max 5 osób na torze): 41 zł
 4.  Rezerwacja za 1 osobę (max 30 osób na basenie): 8,20 zł
 5. bilet ulgowy; 7,80 zł
 6. bilet normalny: 11,40 zł
 7. karnet ulgowy: 60 zł
 8. karnet normalny: 105 zł

***

21 września 2018r. to dla Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie szczególny dzień. Na wielce wymowną w swej treści uroczystość złożyło się kilka wydarzeń wysokiej rangi:

 1. Kwiatek dla Niepodległej – w ramach 100-lecia Niepodległości
 2. Międzynarodowy Dzień Pokoju
 3. Ślubowanie klas pierwszych
 4. Awans na starszy stopień uczniów klas policyjnych
 5. Oddanie do użytku po przeprowadzonym remoncie obiektu krytej pływalni.

W uroczystości udział wzięli:

– Pani Anna Baluch – pełnomocnik wiceministra sportu i turystyki p. Jarosława Stawiarskiego

– Pan Jan Łopata – poseł na Sejm RP

– Pani Ewa Podkańska – starszy wizytator Lubelskiego Kuratorium Oświaty

– Pani Halina Drozd – dyrektor departamentu edukacji, sportu i turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

– Pan Paweł Pikula – Starosta Lubelski wraz z pracownikami

– Pan Antoni Skrabucha – przewodniczący Rady Powiatu wraz z radnymi powiatowymi

– ks. Andrzej Kuś – proboszcz parafii p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Franciszka z Asyżu w Bychawie

– Pan Janusz Urban – burmistrz Bychawy

– Pan Grzegorz Szacoń – przewodniczący Rady Miejskiej w Bychawie

– Pani Magdalena Kostruba – zastępca burmistrza Bychawy

– Pani Katarzyna Bryda – wójt Krzczonowa

– Pani Teodora Zaręba – wójt Zakrzewa

– Pan Grzegorz Lemiecha – wójt Zakrzówka

a ponadto:

– dyrektorzy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych z powiatu lubelskiego

– dyrektorzy szkół podstawowych z terenu gminy Bychawa

Przedstawiciele bychawskich instytucji i zakładów pracy współpracujących ze szkołą

– wykonawca prac remontowych – firma p. Henryk Pytki i inspektorzy nadzoru

– nauczyciele seniorzy, którzy przez lata całe tworzyli współczesną historię szkoły

– nauczyciele aktualnie pracujący, rodzice i młodzież.

 

Okolicznościowy, ciekawy montaż słowno-muzyczny wprowadził obecnych w niezwykle podniosłą atmosferę, przypominającą trudne losy polskiej historii. Patriotyczna poezja przeplatana patriotyczną nutą polskich pieśni narodowych to niezwykle ciekawie skonstruowana lekcja historii skierowana do serc młodych ale i dojrzałych ludzi.

To zasługa młodych artystów, szkolnej orkiestry, a także n-li p. Magdaleny Stacharskiej-Szwałek, p. Marka Krzysztonia, p. Dariusza Lewandowskiego.

Kontynuacją idei patriotycznych było nawiązanie do obchodów Międzynarodowego Dnia Pokoju ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1981r. i od 2001r. obchodzone 21 września. Towarzyszyło temu głośno brzmiące przesłanie Świętego Jana Pawła II: do młodych;

„.. Na kryzys cywilizacji trzeba odpowiedzieć cywilizacją miłości, opartą na uniwersalnych wartościach pokoju, solidarności i wolności, które znajdują pełne urzeczywistnienie w Chrystusie…”

Swoją wielką wymowę miał akt składania ślubowania na sztandar szkoły przez uczniów klas I-szych, ślubowania, które w swej treści nawiązuje do cnót i przymiotów, które patron szkoły ks. kan. Antoni Kwiatkowski przez lata całe wcielał w społeczność bychawską.

Ciekawym wydarzeniem, jako stały ceremoniał szkolny był awans na stopień starszego kadeta i nadkadeta uczniów klas policyjnych przeprowadzony przez dyrektora szkoły i inspektora policji w stanie spoczynku p. Zygmunta Sitarskiego.

Po tej oficjalnej, pełnej pięknych momentów wychowawczych części nastąpił ceremoniał przekazania i poświęcenia obiektu krytej pływalni po kapitalnym remoncie.

Dyrektor szkoły Henryk Dudziak przypomniał o idei budowy obiektu przed laty, o tylko 3-letnim pełnym trudu cyklu realizacji. Podkreślił, że przed 20-laty koszt inwestycji wyniósł 3 100 000 zł a dziś sam remont kapitany wyniósł 1 500 000 zł, podkreślił również, że przez okres 20 lat użytkowania z nauki pływania i rehabilitacji skorzystało ok. 100 000 osób(wejść).

Dyrektor wspomniał i serdecznie podziękował ówczesnym władzom Bychawy, Lubelskiemu Kuratorium Oświaty i Ministerstwu Oświaty a dziś Ministerstwu Sportu i Turystyki na ręce wiceministra p. Jarosława Stawiarskiego i Starostwu Powiatowemu na ręce p. Pawła Pikuli – Starosty Lubelskiego oraz wszystkim tym, którzy w darze przynieśli dobro mające nadal służyć innym.

Goście gratulowali, suweniry na rzecz obiektu przekazywali, ciepłe życzenia okazjonalne składali.

Przy wtórze szkolnej orkiestry ks. proboszcz Andrzej Kuś w towarzystwie gości dokonał poświęcenia obiektu a nauczyciele wychowania fizycznego na zakończenie przeprowadzili zawody pływackie o puchar Starosty Lubelskiego p. Pawła Pikuli i dyrektora szkoły p. Henryka Dudziaka. Uśmiech i radość towarzyszyły wszystkim, wszak obiekt wygląda rewelacyjnie. Zapraszamy!

Nad całością jak zawsze czuwał i spisał Dyrektor Szkoły Henryk Dudziak

źródło: www.kwiateklo.pl