Ksiądz Dominik Maj zostanie patronem Szkoły Podstawowej w Zaraszowie

Dnia 16 września 2018 r. odbędzie się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Zaraszowie imienia ks. Dominika Maja, wieloletniego proboszcza Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Bychawie, który zapisał się w pamięci parafian jako gorliwy duszpasterz ujmujący swoją skromnością, pokorą, dobrocią, miłością, służbą Bogu i człowiekowi.

Inicjatywa nadania szkole imienia ks. Dominika Maja jest hołdem złożonym kapłanowi, który w tragicznych czasach okupacji hitlerowskiej podczas II wojny światowej, a później w okresie ustroju komunistycznego w PRL-u stał się wzorcem pełni człowieczeństwa, godności, szlachetności, niezłomności wiary i wierności wyznawanym ideom. Obdarzony wielką charyzmą, postrzegany przez ludzi w kategoriach świętości jest piękną postacią naszego regionu.

Uroczystość nadania szkole imienia zostanie połączona z innym ważnym wydarzeniem- ukończeniem realizacji projektu termomodernizacji, dzięki której budynek zostanie wyremontowany (nowy dach, nowa elewacja, ocieplenie ścian, wymiana instalacji c.o.).

Rok 2018 jest niezwykle ważny w historii naszej szkoły nie tylko ze względu na aktualne wydarzenia, ale również dlatego że obchodzimy w nim 102. rocznicę początków oświaty w naszej miejscowości oraz 50. rocznicę rozpoczęcia nauki w obecnym budynku szkoły.

Niniejszym mamy zaszczyt zaprosić na uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Zaraszowie imienia ks. Dominika Maja.

Społeczność SP w Zaraszowie