Lokalny punkt pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Zachęcamy do korzystania przez mieszkańców Bychawy i Gminy Bychawa z nieodpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej przez cały rok. Specjaliści ze stowarzyszenia „Agape” w Lublinie będą pełnić dyżury w wybrane dni przez cały w Bychawskim Centrum Kultury w pokoju na I piętrze.

Terminy dyżuru:

 • Prawnik: poniedziałek 9.00 – 14.00
 • psycholog: poniedziałek 9.00 – 14.00
 • pracownik pierwszego kontaktu: 8.30 – 12.30

Wystarczy umówić się na wizytę telefonicznie.
Telefon: 81 534-38-87 lub 782 515 474.

Jak informują pracownicy stowarzyszenia „Agape”, w ramach Funduszu Sprawiedliwości:

 • zorganizujemy pomoc prawną
 • zapewnimy wsparcie psychologiczne
 • zapewnimy wsparcie tłumacza i tłumacza języka migowego
 • wesprzemy Cię materialnie
 • pokryjemy koszty świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji oraz związanych z edukacją i aktywizacją zawodową
 • pomożemy sfinansować przejściowe problemy z zobowiązaniami czynszowymi

Jeśli jesteś pokrzywdzony/pokrzywdzona:

 • Przemocą Domową
 • Przemocą Fizyczną i Psychiczną
 • Wypadkiem Drogowym
 • Przestępstwem Seksualnym
 • Kradzieżą/Oszustwem
 • Pozbawieniem Alimentów
 • Innym Przestępstwem
 • Jesteś Świadkiem Przestępstwa

Więcej na temat pomocy oraz samej idei w Stowarzyszeniu „Agape”. Telefon: 81 534-38-87 lub 782 515 474.