Można płacić kartą i telefonem w kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie od 2 lutego 2018 roku

Ogłoszenie o wdrożeniu płatności bezgotówkowych w Urzędzie

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że od dnia 2 lutego 2018 r. pojawi się możliwość zapłaty podatku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowej i opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej w kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Jest to możliwe dzięki wejściu w życie Uchwały nr XXXVI/248/2017 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Bychawa instrumentem płatniczym, która została podjęta w celu propagowania płatności bezgotówkowych oraz ułatwienia mieszkańcom i innym osobom realizacji zobowiązań na rzecz Gminy Bychawa.