Uwaga Rolnicy! Zmianie uległy zasady dotyczące zwrotu podatku akcyzowego

Mocą ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został przedłużony termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego do dnia 31 marca 2019 r.

Ponadto w ustawie dodano kody, na które nie przysługiwał zwrot podatku akcyzowego. Producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego na zakupiony olej napędowy oznaczony kodem CN 2710 19 43 do CN 2710 19 48, kodem CN 2710 2011 do CN 2710 19 oraz kodem CN 3826 00. 

Zwrot podatku akcyzowego będzie wypłacany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2019 r.

Każdy rolnik, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2019 r. w terminie od 1 lutego 2019 r. do 31 marca 2019 r.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:


1. faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r., z tym że:

2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, znajdującej się na terenie gminy Bychawa.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

  • 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

  • 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Stawka zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 r. wynosi 1 zł od 1 litra oleju.

Pieniądze będą wypłacane, gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie albo przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej są dostępne w Punkcie Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.bychawa.pl.

Szczegółowe informacje na temat zwrotu można uzyskać w pokoju nr 22 lub pod nr tel. 81 566 00 04, wew. 17.