Ogłoszenie dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Burmistrz Bychawy informuje, że w związku z brakiem możliwości osiągnięcia wskaźnika produktu, tj. konieczność wybudowania 126 szt. oczyszczalni ścieków, określonego w umowie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego na realizację projektu pn. „Czyste środowisko dzięki budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bychawa” Gmina Bychawa zmuszona jest do odstąpienia od wykonania tego zadania.

Pomimo kilkukrotnych ogłoszeń liczba osób, które początkowo zadeklarowały chęć wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków i dokonały wpłat wynosi 68.

W związku z powyższym w miesiącu marcu nastąpi zwrot zaliczek wpłaconych w ramach tego projektu. Zwrot pieniędzy dokonany będzie na konto, z którego pieniądze wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Bychawie.  Natomiast osoby, które wpłat dokonały w kasie lub banku proszone są o kontakt z pracownikami Urzędu Miejskiego w Bychawie – pokój nr 10 lub 9 w celu złożenia stosownego oświadczenia oraz podania nr konta bankowego, na które ma nastąpić zwrot zaliczki.

Burmistrz Bychawy

Janusz Urban