Ogłoszenie w sprawie wykazu części nieruchomości położonej przy ulicy Lubelskiej w Bychawie przeznaczonej do oddania w najem

Data ogłoszenia: 2019-09-12. Termin składania ofert: 2019-10-03 12:00

Treść:

OGŁOSZENIE

Burmistrza Bychawy

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm./ informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości położonej przy ul. Lubelskiej w Bychawie przeznaczonej do oddania w najem.

Burmistrz Bychawy
/-/
Janusz Urban

Załączniki:

źródło: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=66007#