Ostatnio dodane zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro

źródło: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=237

Tytuł zamówienia publicznego Termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień dla realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr oraz wewnętrznej – ul. Ks. Dominika Maja w Bychawie” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych sporządzoną dokumentacją 2019-06-10 15:30:00
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień dla realizacji zadania pn. „Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ul. Partyzantów 5 w Bychawie” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych sporządzoną dokumentacją 2019-06-17 15:30:00
Przebudowa układu pomiarowego energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków w Bychawie 2019-06-17 15:30:00
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień dla realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Sportowej w Bychawie” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych sporządzoną dokumentacją 2019-06-17 15:30:00
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień dla realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia obiektów stadionu przy ulicy Sportowej w Bychawie” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych sporządzoną dokumentacją 2019-06-17 15:30:00
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień dla realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego przy drogach gminnych 107206L ul. Pileckiego oraz 107194L ul. Budnego w Bychawie” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych sporządzoną dokumentacją 2019-06-17 15:30:00
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień dla realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 834 w ul. Partyzantów w miejscowościach Marysin oraz Bychawa ul. Partyzantów” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych sporządzoną dokumentacją 2019-06-17 15:30:00
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień dla realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 842 w miejscowości Stara Wieś Druga” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych sporządzoną dokumentacją 2019-06-17 15:30:00
Budowa pomostu na wyspę na zalewie w Bychawie (zaprojektuj i wybuduj) 2019-06-17 15:30:00
„Remont 4 mogił partyzantów i żołnierzy WP z okresu II wojny światowej znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Bychawie” 2019-06-17 00:00:00