Pamiętajmy o tych, którzy odeszli…

Przed nami dwa dni głębokiej zadumy – Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Zaduszki. Będzie to czas refleksji i wspominania tych, którzy odeszli – członków naszych rodzin, przyjaciół, ale także osób będących chlubą naszych małych jak i wielkich Ojczyzn. Zapalmy światło na ich grobach – światło będące symbolem Boga, wieczności i pamięci.

By ta pamięć nie zgasła Bychawskie Towarzystwo Regionalne przy wsparciu Burmistrza Bychawy Janusza Urbana w ramach projektu „Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo, przyrodniczo” LGD „Kraina wokół Lublina” w przyszłym roku zamierza realizować zadanie „Oznakowanie miejsc historycznych na terenie Bychawy”. Przedsięwzięcie obejmie wykonanie:

  • tabliczek imiennych na mogiłach partyzantów z okresu II wojny światowej,
  • tablicy informacyjnej przy kwaterze wojennej żołnierzy oddziałów partyzanckich poległych podczas akcji „Burza” w lipcu 1944 roku oraz w innych potyczkach z hitlerowskim najeźdźcą stoczonych w okolicach Bychawy,
  • tablicy informacyjnej przy kwaterze więźniów Majdanka (Aleksandrów to wieś położona w Puszczy Solskiej. Podczas II wojny światowej była ośrodkiem konspiracji i bazą oddziałów partyzanckich. Wielokrotnie pacyfikowana. Największa pacyfikacja w ramach „Akcji Werwolf” miała miejsce 23/24 czerwca 1943 roku. Ogółem podczas wojny zginęło 290 mieszkańców Aleksandrowa, aresztowano 822 osoby, osadzono na Majdanku 444, wywieziono na roboty 434, spalono 113 gospodarstw. Wieś wysiedlono, zakazując Polakom wstępu pod karą śmierci. Na miejscu osiedlono 300 rodzin ukraińskich, które pod wpływem działań polskiej partyzantki wycofały się. Część więźniów Majdanka zwolniono i osiedlono w podlubelskich miejscowościach, m.in. w Bychawie. Niektórzy zmarli już po uwolnieniu na skutek wycieńczenia i chorób.),
  • tablicy informacyjnej przy kwaterze żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej (Kwatera składa się z 9 mogił zbiorowych. W ewidencji austro-węgierskiej figuruje jako Cmentarz Zadębie. Pochowano tu około 260 żołnierzy austro-węgierskich i rosyjskich poległych i zmarłych w latach 1914-1915.),
  • tablicy informacyjnej przy ruinach pałacu na Podzamczu.