Podpisano umowę z wykonawcą na prace związane z modernizacją placu targowego w Bychawie

1 marca 2019 roku podpisano umowę z wykonawcą tj. Pol-Garden Roman Śpiewak na realizację projektu „Przebudowa istniejącego targowiska miejskiego w Bychawie przeznaczonego na promocję lokalnych produktów”.

Projekt obejmuje: utwardzenie placu targowego przy ul. Lubelskiej oraz ul. Stefana Batorego wraz z częściowym jego zadaszeniem, budowę budynku sanitarno-higienicznego oraz małej architektury, zadaszenie schodów i utwardzenie parkingu przy ul. Podwale.

Wartość zadania: 2 152 377,00 zł brutto; z czego 999 999,00 zł zostanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Planowany termin rozpoczęcia prac to maj 2019 roku, natomiast zakończenia robót budowlanych to październik 2019 roku.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020