Pracownicy Urzędu Miejskiego w Bychawie wsparli Fundację Pomocy Humanitarnej

„Nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć…”
o. Marian Żelazek SVD

Redemptoris Nissio
Fundacja Pomocy Humanitarnej

składa serdeczne podziękowania

Pracownikom Urzędu Miejskiego w Bychowie

za udział w akcji

„Opatrunek na Ratunek”

Dziękujemy za wsparcie i pamięć o najuboższych mieszkańcach świata.

Koordynator ds. wysyłki
Monika Pacholak-Wiśniewska

Prezes Fundacji
Justyna Janiec-Palczewska

Poznań, listopad 2019 roku