Prezentacja i promocja książki dr. Jakuba Kuny „Bychawa 1919-1939. Kartograficzna rekonstrukcja miasta”

Prezentacja i promocja książki dr. Jakuba Kuny
„Bychawa 1919 – 1939. Kartograficzna rekonstrukcja miasta”

Bychawa, Galeria BCK, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 34,

7.09.2018, godz. 17.00.
Organizatorzy: Bychawskie Towarzystwo Regionalne, Miejska
Biblioteka Publiczna w Bychawie
Patronat: Burmistrz Bychawy

W trakcie spotkania możliwość otrzymania autografu Autora i zakupu książki po promocyjnej cenie

Jakub Kuna (ur.1988) – geograf, kartograf, regionalista. Wychowanek Wydziału nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS: absolwent studiów geograficznych I, II i III stopnia, od 2015 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Kartografii i Geomatyki. Stypendysta programu Erasmus w Republice Czeskiej (2009), najlepszy absolwent wydziału (2012), autor wyróżnionej rozprawy doktorskiej (2017). Zainteresowania naukowe: wizualizacja kartograficzna, grafika komputerowa, nowoczesne metody analiz i narzędzia GIS w badaniach przeszłości (Historical GIS), dawne mapy topograficzne, historia Lubelszczyzny.
Prywatnie: szczęśliwy mąż i ojciec, sportowiec amator.