PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY – bezpłatne badania cytologiczne nowoczesną metodą płynną LBC

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
realizuje projekt dofinansowany z Unii Europejskiej
PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY
Bezpłatne badania cytologiczne nowoczesną metodą płynną LBC
Zgłoś się, jeśli masz:
• 25-59 lat,
• nie robiłaś cytologii w ciągu ostatnich 3 lat,
• nie robiłaś cytologii w ciągu 12 m-cy, a jesteś obciążona czynnikami ryzyka
(tzn. zakażona wirusem deficytu odporności typu ludzkiego, wirusem brodawczaka ludzkiego lub przyjmujesz leki immunosupresyjne).
Badam się, chcę mieć pewność
Miejsce wykonywania badań:
Wojewódzka Przychodnia Ginekologiczno-Położnicza SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie ul. Lubartowska 81
Zadzwoń, zapytaj:
tel. +48 504 219 833
e-mail: profilaktyka@janbozy.pl www.janbozy.lublin .pi
Zapraszamy na spotkanie -informacyjno-edukacyjne-
Dla Kobiet z terenów wiejskich powiatów: lubelskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego i świdnickiego
Program profilaktyki raka szyjki macicy w podregionie lubelskim
Zwrot kosztów dojazdu