Projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Informujemy, że na stronie internetowej BIP Rządowego Centrum Legislacji, umieszczony został nowy tekst projektu ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Zachęcamy do zgłaszania uwag do treści projektu.

link: www.legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314005