Promocja książki Krzysztofa Olecha pt.: „Bychawka malowana słowem i  pędzlem. Stefan Olech – człowiek z pasją”

objęta Patronatem Honorowym Burmistrza Bychawy

odbędzie się w:

  • Bibliotece w Bychawce Drugiej (stary budynek szkoły) – 15.06.2019 r. o godz. 9.00;
  • Szkole Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce Drugiej-Kolonii – 17.06.2019 r. o godz. 11.30;
  • Bychawskim Centrum Kultury – 30.06.2019 r. o godz. 17.15

Gościem specjalnym będzie syn artysty – Krzysztof Olech – autor książki

Organizatorzy:

  • Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie
  • Biblioteka w Bychawce
  • Szkoła Podstawowa im. K. Koźmiana w Bychawce

Książkę z autografem będzie można zakupić podczas spotkań.

Serdecznie zapraszamy!

informacja o wydaniu

oprawa twarda, 112 stron

Opieka redakcyjna i korekta: Anna Bartnik

Projekt okładki, typografia, łamanie i opracowanie zdjęć i grafik: Marek Matysek

© Copyright by Krzysztof Olech 2019

Publikacja objęta Patronatem Honorowym Burmistrza Bychawy

ISBN 978-83-939292-2-1

Na okładce wykorzystano grafikę autorstwa Stefana Olecha

Wydawca Krzysztof Olech
krzysztofolech@poczta.onet.pl

Druk i oprawa
www.comernet.pl

nakład 200 egz.

Spis treści

Życiorys Stefana Olecha_________________ 9

ROZDZIAŁ Pierwszy
wiersze opiewające przyrodę

Moja Bychawka_______________________11

Ogródek_ ____________________________12

Moja chata____________________________13

Wiosna na wsi_________________________14

Uroda lipy_____________________________15

Piękno Naszych Stron__________________16

Ziemia Bychawki______________________17

Moja „Mała Ojczyzna”__________________18

Kraina________________________________19

Mój świat ___________________________20

Góry__________________________________21

ROZDZIAŁ Drugi przypowieści oraz folklor

Tam za rzeką ________________________23

Panienka______________________________24

Bajka o ośle___________________________25

Bartuś (Los sieroty)____________________26

Niechlubna młodość___________________30

Kolędnicy ___________________________36

Kumowie______________________________37

Wędrowny „Dziad”_____________________39

Strażacki trud_________________________41

Przyśpiewka Ludowa na dni Bychawki___42

ROZDZIAŁ Trzeci rozterki duszy

Wspomnienia z dzieciństwa __________45

Nadzieja ____________________________46

Biedna dusza__________________________47

Orka__________________________________48

Wolny ptak____________________________49

Tomik_________________________________50

Tęsknota______________________________51

Los wieśniaka_________________________52

Poezja ______________________________53

O Matko !_____________________________54

Byłem samotny________________________55

Szczęście rodzinne_____________________56

Poezja głogów_________________________57

Kruk i gawron _______________________58

Nikt mnie nie uczył __________________59

Bogactwo serca_______________________60

Moja wieś_____________________________61

Z trudem płynąłem __________________62

Cwaniak______________________________63

Wędrowny Piżmak_____________________64

Rozstanie ___________________________65

Pożegnanie____________________________66

Testament twórczości__________________67

ROZDZIAŁ czwarty wiersze historyczne

Wyjątek z kroniki Bychawki __________69

Ten czas już minął_____________________71

Odnowa______________________________72

Zmiana pokoleniowa___________________73

Rok 1939 ____________________________74

Odwrót 1943 r.________________________75

Grudzień 1970 r.______________________76

ROZDZIAŁ piąty
Obrazy oraz grafiki

Pójść w pole, każdą porę roku namalować__77

informacja o bohaterze książki

Stefan Olech – człowiek z pasją, ludowy poeta i malarz – amator – akwarelista.

Urodził się w 1914 roku w Bychawce B. Ożenił się i całe swe życie spędził w tej miejscowości, przenosząc się w 1950 roku z Bychawki B do A na własne gospodarstwo rolne. Był rolnikiem i opiekował się rodziną. Sam zbudował obejście gospodarskie od podstaw i uprawiał siedmiohektarową działkę ziemi. Posługiwał się przy tym końmi i sprzętem rolniczym konnym. Hodował w gospodarstwie wiele gatunków zwierząt. W wolnym czasie łowił ryby i poświęcał się działalności społecznej. Brał czynny udział w budowie Domu Strażaka w Bychawce drugiej. Z jego inicjatywy i jego pomysłu powstał w Bychawce pomnik poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej odsłonięty 1.09.1989 roku. Zmarł nagle w 1990 roku.

Od młodzieńczych lat pasjonował się malarstwem. Rozpoczął malowanie od laurek wielkości A3. Potem powstały obrazy martwej i żywej natury oraz pejzaże odwzorowywane z obrazków i obserwowanej przyrody. Pisanie wierszy przyszło nieco później. Opisywał głównie życie chłopskie i jego dramaturgię, wracając często do lat dziecinnych oraz Bychawkę – Jego małą ojczyznę, wychwalając jej piękno. Twórczość mojego Ojca, ludowego poety umieszczona w tej książce, ułożona jest w kolejnych rozdziałach zawierających wiersze opiewające przyrodę, przypowieści i folklor, rozterki duszy i wiersze historyczne. Od połowy tego wydania umieszczone są obrazy namalowane akwarelą, a na końcu grafiki narysowane ołówkiem.

Serdecznie polecam tę pozycję życzliwej uwadze czytelników

autor

informacja o autorze książki

Krzysztof Olech
Urodzony w Bychawce w 1946 roku. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Bychawie i Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Pułkownik w  stanie spoczynku doktor nauk medycznych Specjalista chirurgii ogólnej i organizacji zdrowia. Wieloletni orzecznik. Lubi podróżować po świecie. Obecnie emeryt zamieszkały w Lublinie. Stworzył drzewo genealogiczne rodziny i zainteresował się spuścizną ojca.