Przegląd Dziecięcych Talentów – Bychawa 2018

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Burmistrza Bychawy

Wyciąg z regulaminu konkursu: VIII „PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH TALENTÓW” BYCHAWA 2018 ORGANIZATOR: Samorządowe Przedszkole nr 1 w Bychawie Ul. Partyzantów 5 23-100 Bychawa tel. 815661568 mail: psbychawa@gmail.com www.przedszkole.bychawa.pl   WSPÓŁORGANIZATORZY: Burmistrz Bychawy, Bychawskie Centrum Kultury  PATRONAT  MEDIALNY „Głos Ziemi Bychawskiej”   CELE PRZEGLĄDU:
 • popularyzowanie działań artystycznych
 • rozwijanie kreatywności dzieci
 • promowanie dziecięcych talentów
 • rozwijanie zainteresowań dzieci
 • rozwijanie współpracy pomiędzy przedszkolami i szkołami z terenu gminy Bychawa
 • promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
 • wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie talenty i umiejętności
 • zaprezentowanie w środowisku bychawskim różnorodnych talentów
  FORMA PRZEGLĄDU: Krótka prezentacja sceniczna bardzo różnoraka w formie:
 • śpiew
 • taniec
 • pokaz sprawności fizycznej
 • prezentacja treści kabaretowych
 • małe formy teatralne
 • gra na dowolnym instrumencie
 • recytacja
 • występy sportowo-akrobatyczne
 • zdolności manualne
 • inne . . .
UCZESTNICY PRZEGLĄDU:
 • Przegląd jest otwarty dla mieszkańców gminy Bychawa
 • Uczestnikiem przeglądu może być każda osoba lub grupa osób, (np. zespół muzyczny lub grupa taneczna jako uczestnik zbiorowy) w wieku do 10 lat.
 • Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia dostępnej w Samorządowym Przedszkolu nr 1 w Bychawie lub na stronie internetowej przedszkola i Gazety Bychawskiej (przedszkole.bychawa.pl), w nieprzekraczającym terminie do dnia 16 marca 2018 r.
 • Karty zgłoszenia należy złożyć lub przesłać na adres Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Bychawie, ul. Partyzantów 5, 23 – 100 Bychawa
 • Uczestnik zgłaszający się na przegląd musi posiadać zgodę podpisaną przez rodziców.
  INFORMACJE OGÓLNE:
 • Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych,
 • Podczas występu osoba nie może być ubrana prowokacyjnie,
 • Prezentacja nie może być dłuższa niż 5 minut,
 • Uczestnicy są także zobowiązani dostarczyć przed występem wolny od wad fizycznych nośnik  audio z nagraniem podkładu muzycznego,
 • Uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez niego program jest oryginalny i wolny od wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich,
 • Uczestnik ma prawo wystąpić sam lub z towarzyszeniem zespołu, chóru, orkiestry, grupy innych uczestników. Ma dostosować swój pokaz do możliwości technicznych  sali  widowiskowej  w BCK,
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za w/w elementy występu,
 • Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mikrofony, odtwarzacz CD lub laptop  (potrzeby w tym zakresie należy wpisać w karcie zgłoszeń),
 • Natomiast wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza sobie sam wykonawca lub opiekun,
 • Uczestnicy przeglądu wraz z opiekunami przyjeżdżają na własny koszt.
  MIEJSCE REALIZACJI: Sala widowiskowa w Bychawskim Centrum Kultury TERMIN REALIZACJI: 25-03-2018 r., godz. 15.00   SPRAWY ORGANIZACYJNE
 • Organizator zawiadamia o przeglądzie szkoły, placówki kulturalno-oświatowe, podaje informacje na stronie internetowej przedszkola oraz do Gazety Bychawskiej
 • Uczestnicy biorący udział w przeglądzie otrzymują dyplomy uczestnictwa i upominki, a placówka i nauczyciele podziękowania.
 • Osoba odpowiedzialna za przegląd: Mirosława Spust.
Do pobrania: