PSG rusza z gazyfikacją Bychawy!

Szanowni Mieszkańcy,

z wielką radością informuję, że tak wyczekiwana przez nas wszystkich koncepcja gazyfikacji miasta Bychawa została przyjęta i skierowana do realizacji przez Polską Spółkę Gazownictwa. Ze względu na jak najwyższą efektywność i jak najkrótszy czas realizacji inwestycji pregazyfikacja dla miasta Bychawa zostanie zrealizowana poprzez usytuowanie stacji LNG przy ul. Antoniego Budnego. Po kolejnych 5 latach stacja zostanie zlikwidowana, a gaz ziemny popłynie gazociągiem doprowadzonym od strony Lublina. Da to możliwość rozprowadzenia błękitnego paliwa także poza miasto do sołectw.

Janusz Urban

Burmistrz Bychawy

Pismo – Polska Spółka Gazownictwa