Remont schodów przy ruinach pałacu w Bychawie – zakończono

Wynotowane z umowy:

Termin rozpoczęcia prac remontowych ustala się na dzień 26 kwietnia 2019 roku, zaś zakończenia: na dzień 17 maja 2019 roku.

Przedmiotem zamówienia, jest wykonanie remontu schodów na gruncie przy ruinach pałacu – ul. Zamkowa 14, dz. nr geod. 110/7 w Bychawie, obejmującego:

  • rozbiórka i wywiezienie elementów,
  • ława pod palisady,
  • obrzeża betonowe PALINEA,
  • obrzeża betonowe PALISADA,
  • warstwowy odsączające,
  • podbudowy betonowe
  • nawierzchnie z kostki brukowej,
  • poręcze ochronne z pochwytem i przeciągiem.

Szczegółowy zakres prac remontowych zawiera przedmiar robót oraz dokumentacja techniczna, decyzje pozwolenia Starosty Lubelskiego oraz Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą 24 000,00 zł, słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych łącznie z podatkiem VAT, obliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca: Andrzej Bielecki ul. Reymonta 17, 23-100 Bychawa NIP 7131605345, REGON 432700527