Rolnicy z terenu Gminy Bychawa zainteresowani bezpłatnym odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej proszeni są o inwentaryzację ilości odpadów objętych programem

Burmistrz Bychawy informuje, iż Gmina Bychawa zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem.

W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Bychawa zainteresowani bezpłatnym odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mogą zgłaszać się do udziału w programie do Urzędu Miejskiego w Bychawa w terminie do 29 listopada 2019 r.

Wzór wniosku można pobrać w Punkcie Obsługi Intersanta w Urzędzie Miejskim w Bychawie lub ze strony internetowej http://bychawa.pl/

Realizacja programu na terenie Gminy Bychawa będzie uzależniona od uzyskania dotacji.

Załącznik: