Rozmowa z Zofią Szorek – przewodniczącą Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bychawie

21 marca 2019 roku miało miejsce posiedzenie Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bychawie (PZERiI). Spotkanie prowadziła Zofia Szorek – przewodnicząca Zarządu, która po zakończeniu obrad zgodziła się opowiedzieć o działalności organizacji.

  • Kto może wstąpić do PZERiI? Co należy zrobić?

Do PZERiI może wstąpić każdy emeryt i rencista. By zostać członkiem należy odwiedzić naszą siedzibę (Bychawa, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, czynne w każdy czwartek w godzinach 8.00-12.00) przynosząc ze sobą aktualną fotografię oraz podać podstawowe dane osobowe, tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL. Składka miesięczna wynosi 2,50 zł, czyli rocznie jest to 30,00 zł.

  • Ilu członków należy do PZERiI?

PZERiI istnieje od siedemdziesięciu lat. Oddział Rejonowy w Bychawie zrzesza aktualnie około 250 osób w wieku od 65 do 80 lat. Ogólnopolska liczba członków z roku na rok maleje, m.in. ze względu na przechodzenie do innych nowopowstających organizacji, chociażby Kół Gospodyń Wiejskich.

  • Czym zajmuje się PZERiI?

Myślą przewodnią naszej działalności jest celebrowanie jesieni życia oraz korzystanie z ogromnego doświadczenia jakie niewątpliwie posiadają seniorzy. Bierzemy aktywny udział w uroczystościach środowiskowych, religijnych i gminnych. Jedną z form naszej działalności kulturalnej jest organizacja „Spotkania międzypokoleniowego”, którego główną ideą jest pokoleniowa integracja. Ponadto staramy się współpracować z innymi stowarzyszeniami i instytucjami funkcjonującymi w gminie Bychawa oraz włączać się w organizację różnorodnych przedsięwzięć, np. spotkań wigilijnych, bożonarodzeniowych koncertów przy szopce, Dnia Babci i Dziadka Ogólnopolskiego Festiwalu „W Krainie Pierogów”, czy Dożynek Gminnych. Organizujemy wycieczki krajoznawcze, pielgrzymki (np. do Częstochowy), spotkania przy ognisku, pikniki w malowniczym otoczeniu ruin pałacu na Podzamczu. Wszystkie te formy aktywnego spędzania czasu wolnego cieszą się dużym zainteresowaniem naszych koleżanek i kolegów. Również dyżury w naszej siedzibie stanowią świetny punkt wyjścia do integracji, rozmów i wspomnień przy herbacie i własnoręcznie przyrządzonych smakołykach. Niezwykle cieszy świadomość, że dzięki naszej działalności seniorzy nie czują się samotni, że zyskują poczucie własnej wartości i powód by wyjść z domu i radować się życiem.

  • Na jakie jeszcze wsparcie mogą liczyć członkowie PZERiI?

Ponadto inną formą wsparcia jest wydawanie zaświadczeń na zniżki kolejowe, które przyznawane są bez względu na wysokość świadczenia emerytalnego, czy rentowego. Obejmują one zniżkę w wysokości 37% zarówno na bilet do miejsca docelowego i powrotny, tj. w sumie dwa bilety w ciągu roku. Zaświadczenie to wydawane jest na trzy lata. Nasi członkowie korzystają z tej zniżki najczęściej przy okazji wyjazdu do sanatorium.

Korzystając z okazji, w imieniu moich koleżanek i kolegów z PZERiI, serdecznie zapraszam do wstąpienia w szeregi organizacji. Drzwi naszej siedziby (pokój sąsiadujący z salą konferencyjną Urzędu Miejskiego w Bychawie w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22) są szeroko otwarte w każdy czwartek w godzinach 8.00-12.00.

rozmawiała Sylwia Paćkowska

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – ukształtował się na wieloletnich tradycjach ruchu związkowego, którego początki w naszym kraju sięgają lat międzywojennych

Zjednoczony Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 1960 r.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – w 1975 roku na II Krajowym Zjeździe Delegatów, organizacja przyjęła obowiązującą do dziś nazwę