Sesja Sołtysów – o funduszu sołeckim i remontach dróg w Bychawce Trzeciej i Skawinku

We wtorek 3 września 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie miała miejsce Sesja Sołtysów, która została poświęcona kwestii funduszu sołeckiego. Burmistrz Bychawy Janusz Urban i skarbnik Gminy Bychawa Elżbieta Dworak szczegółowo omówili to jak i na jaki cel można wydatkować te środki.

Korzystając z okazji burmistrz Bychawy Janusz Urban poinformował sołtysów o przyznani u dofinansowania na remonty kolejnych dróg. Tym razem dzięki środkom z Funduszu Dróg Samorządowych przebudowane zostaną drogi w miejscowościach Bychawka Trzecia i Skawinek.