Ślubowanie nowego pracownika UM w Bychawie

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania” – te słowa kończą okres przygotowawczy do pełnienia funkcji urzędnika. W czwartek 28 maja 2020 roku przed burmistrzem Bychawy Januszem Urbanem, zastępcą burmistrza Bychawy Magdaleną Kostrubą, sekretarz Gminy Bychawa Jolantą Cajzer, naczelnikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Jolantą Puła-Dzieciątkowską oraz inspektorem Justyną Jendrzejczak ślubowanie złożył Mateusz Ćwikła. Tym samym oficjalnie dołączył do grona urzędników samorządowych.

Składamy serdeczne życzenia sukcesów w życiu zawodowym jak i osobistym, wytrwałości i zapału do podejmowania nowych wyzwań.

Burmistrz Bychawy Janusz Urban

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Bychawie