Spotkania informacyjne z elementami warsztatów dla wnioskodawców LGD

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”  w zakresie:

– Podejmowania działalności gospodarczej

– Rozwijania działalności gospodarczej

– Tworzenia Inkubatorów Przetwórstwa Produktów Lokalnych

zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych z elementami warsztatów dla wnioskodawców, które odbędą się zgodnie  z harmonogramem podanym poniżej.

 

Tematem spotkania będą:

– Zasady przyznawania pomocy, oceny i wyboru operacji przez LGD (interpretacja poszczególnych kryteriów oceny stosowanych przez Radę LGD „Kraina wokół Lublina”);

– Sposób wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;

– Zasady wypełniania Biznesplanu.

Harmonogram spotkań