Sprostowanie informacji zamieszczonej na tablicach ogłoszeniowych w sprawie spotkania dotyczącego podłączenia gazu

Szanowni Mieszkańcy!          

Na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie naszej gminy pojawiły się ogłoszenia następującej treści:

za te ogłoszenia Urząd Miejski w Bychawie nie ponosi odpowiedzialności.

Spotkanie, które  zaplanowane jest w dniu 11 lipca 2019 r. o godz.1600 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Piłsudskiego 22 dotyczy  tylko mieszkańców sołectw: Leśniczówka, Gałęzów – Kolonia Pierwsza, Bychawka Druga, Zdrapy i jest zorganizowane na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa

Mieszkańców miasta Bychawy zachęcamy do wypełnienia ankiety ankieta zapotrzebowania na gaz, która jest dostępna na stronie internetowej www.bychawa.pl – kafelek:

Burmistrz Bychawy