Świadczenia wychowawcze 500+, rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 2017/2018

image_pdfimage_print

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, iż od 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego), świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2017/2018.

 

Obecnie świadczenie 500+ oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest przyznane do 30 września br., a zasiłek rodzinny do 31 października br.
W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego w sierpniu br., ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata nastąpi do 31 października, a w przypadku świadczenia rodzinnego do 30 listopada br.
Aby zachować ciągłość świadczeń, wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy złożyć do 31 października br., a w przypadku świadczenia rodzinnego do 30 listopada br.
Ustalanie uprawnień do świadczeń na kolejny rok będzie następowało zgodnie z datą złożenia wniosku w okresie od trzech do czterech miesięcy, w zależności od rodzaju wnioskowanego świadczenia.

 

Obsługa wniosków będzie odbywała się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie (Pierwsze piętro) w godzinach od 7:15 do 15:15.
Wnioski będzie można składać również drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:
• Empatia, e-PUAP,
• udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, (ZUS PUE),
• banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.