Światłowód w gminie Bychawa – tereny wiejskie zostaną pokryte w 90% dostępem do szybkiego internetu

Już niebawem mieszkańcy gminy Bychawa będą mogli korzystać z technologii światłowodowej, która umożliwi dostęp do szybkiego internetu.

Jako pierwsze do światłowodu zostaną podłączone jednostki oświatowe wskazane przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Sieć ta pozwoli szkołom na bezpłatne korzystanie z internetu o wysokiej przepustowości, dzięki czemu nauczyciele otrzymają nowoczesne rozwiązania do wykorzystania w codziennej pracy z dziećmi.

Jako kolejni ze światłowodu będą mogli skorzystać mieszkańcy gminy Bychawa oraz firmy i instytucje znajdujące się na jej terenie. W sumie ma to być 458 punktów na terenie miasta i 1634 na terenie gminy (co daje 90% pokrycia terenu gminy).

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez firmę FIBEE I w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Obecnie firma ta prowadzi działania projektowe w ramach trzeciego etapu Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jednym z wykonawców prac projektowych w zakresie inwestycji na terenie gminy Bychawa jest Biuro Projektowe PB PROJEKT z Lublina. Już niebawem pracownicy tejże firmy będą kontaktować się z mieszkańcami celem dokonania uzgodnień umożliwiających budowę sieci światłowodowej.

Wszelkie pytania dotyczące powyższej inwestycji można kierować do Biura PB PROJEKT – tel.: 574 001 545; e-mail: biuro@pbprojekt.lublin.pl