Świętowaliśmy 99. rocznicę odzyskania niepodległości

W sobotę 11 listopada br. wszyscy Polacy, w tym oczywiście także mieszkańcy naszej gminy wzięli udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Tradycyjnie już uroczystość rozpoczął przemarsz bychawian zgromadzonych przy Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego do kościoła parafialnego w Bychawie. Mieszkańcom dumnie kroczącym główną ulicą Bychawy, trzymającym w dłoniach biało-czerwone chorągiewki przygotowane przez Samorząd Uczniowski „Kwiatka”, towarzyszyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Henryczki. Podniosłość tego wyjątkowego dnia podkreślił poruszający występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bychawie, który poprzedził mszę świętą w intencji Ojczyzny. Ks. Łukasz Nizio wygłosił kazanie – rozpoczął je słowami wiersza poetki ludowej Cecylii Korban. Po mszy w rytmie patriotycznych melodii, w promieniach jesiennego słońca, wyruszono pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam po odśpiewaniu hymnu oraz podniesieniu flagi państwowej głos zabrał burmistrz Bychawy Janusz Urban, który podkreślił dziejowe znaczenie odzyskania niepodległości. Wieńce pod pomnikiem złożyli przedstawiciele władz samorządowych, zakładów pracy, organizacji społecznych, szkół, policji, straży pożarnej i partii politycznych. Na koniec burmistrz Bychawy podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w organizację obchodów oraz mieszkańcom za przybycie i wspólne upamiętnienie tej niezmiernie ważnej dla Polaków rocznicy. Nie zabrakło także zaproszenia na spotkanie w kawiarni artystycznej „Złota Lira”. Osoby ceniące sobie doznania artystyczne miały tego dnia także, możliwość spędzenia popołudnia z pieśnią patriotyczną w Bychawskim Centrum Kultury.