Tym razem żywność trafiła do 1 169 osób

Skalę akcji najlepiej obrazuje informacja o ilości artykułów i osób, które zostały obdarowane – 16 354,31 kg żywności trafiło do 1 169 osób.

W dniach 16 i 18 marca 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie, w Bychawskim Centrum Kultury, już po raz kolejny wydawał żywność najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy Bychawa.

Burmistrz Bychawy Janusz Urban pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego, jakże ważnego, przedsięwzięcia. Wyrazy wdzięczności kieruje do:

  • Kierownik Ewy Korby i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie, którzy zajęli się organizacją akcji oraz dystrybucją produktów spożywczych
  • strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z miejscowości: Olszowiec, Kosarzew Dolny-Kolonia, Wola Duża, Bychawka Pierwsza, którzy pomagali przy rozładunku żywności
  • Dyrektora Bychawskiego Centrum Kultury w Bychawie Piotra Gęby, który udostępnił salę
  • Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie Ewy Bartnik, która udostępniła wózek widłowy.

Powyższa akcja została przeprowadzona w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018.