Uczniowski Klub Pływacki otrzyma 15 tys. zł na realizację zadania pod tytułem „Organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów sportowych, propagowanie form aktywnego wypoczynku w zakresie pływania”

OSSO. 524.2.2019 Bychawa, dnia 14.05.2019 r.

WYNIKI o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Burmistrz Bychawy informuje, że rozstrzygnięty został konkurs ofert ogłoszony w dniu 16 kwietnia 2019 r. przez Burmistrza Bychawy na realizacje zadań Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Burmistrz Bychawy po zapoznaniu się z protokołem Komisji konkursowej przyznał dotację w wysokości 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy) Uczniowskiemu Klubowi Pływackiemu Bychawa na realizacje zadania pod tytułem „Organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów sportowych, propagowanie form aktywnego wypoczynku w zakresie pływania”.

Burmistrz Bychawy
Janusz Urban

źródło:

https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&akcja=szczegoly&p2=1387228