Uczniowski Klub Sportowy Podkowa otrzyma 12 tys. zł na realizację zadania pod tytułem „Dofinansowanie powszechnej nauki pływania z elementami profilaktyki dla uczniów szkół podstawowych”

OSSO.524.3.2019 Bychawa, dnia 14.05.2019 r.

WYNIKI o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Burmistrz Bychawy informuje, że rozstrzygnięty został konkurs ofert ogłoszony w dniu 16 kwietnia 2019 r. przez Burmistrza Bychawy na realizacje zadań Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Burmistrz Bychawy po zapoznaniu się z protokołem Komisji konkursowej przyznał dotację w wysokości 11 999,90 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 90/100) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Podkowa na realizacje zadania pod tytułem „Dofinansowanie powszechnej nauki pływania z elementami profilaktyki dla uczniów szkół podstawowych”.

Burmistrz Bychawy Janusz Urban

źródło:
https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&akcja=szczegoly&p2=1387232