Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym ze środków RPO WL 2014-2020 w ramach działania: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Grupę docelową stanowią osoby po 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowane w Urzędzie Pracy lub nie zarejestrowane) z terenu woj. lubelskiego, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Uczestnicy Projektu mają przez rok utrzymać działalność gospodarczą. Na start dostają 23 tys. złotych dotacji (z 2% wkładem własnym). Ponadto przez rok dostają wsparcie pomostowe w wysokości 1 500,00 zł miesięcznie. W sumie otrzymują więc 41 tysięcy złotych.

Więcej: Burmistrz Bychawy i Fundacja Polskiej Akademii Nauk zapraszają osoby pozostające bez...

W dniu 28 lutego 2017 roku, w Lublinie odbędzie się konferencja  „W krainie lubelskich produktów tradycyjnych i regionalnych” dotycząca m.in. wymogów i warunków higieniczno – sanitarnych przy wytwarzaniu i dystrybucji żywności tradycyjnej, regionalnej i lokalnej.
Organizowane spotkanie będzie również doskonałą okazją do promocji lokalnych wytwórców rolno-spożywczych oraz ich produktów.
Udział w spotkaniu po potwierdzeniu przybycia na e-mail: rafal.serej@lubelskie.pl, tel: 814 416 538
 
Spotkanie odbędzie się 28 lutego o godzinie 11.00 w sali S5 (III piętro) w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, przy ul. A. Grottgera 2 w Lublinie.
Istnieje możliwość skorzystania w pobliżu z odpłatnych parkingów podziemnych. Maksymalna wysokość samochodu 2 metry.

Więcej: Konferencja  dotycząca m.in. wymogów i warunków higieniczno – sanitarnych przy wytwarzaniu i...

Oferta w ramach realizowanego projektu, dla mieszkańców woj. lubelskiego, bezpłatne szkolenia:

 

Zapraszamy
• osoby bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu;
• osoby bezrobotne w tym długotrwałe bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy;
• osoby niepełnosprawne;
• osoby nieuczestniczące w kształceniu;
• osoby o niskich kwalifikacjach;
• kobiety.

Więcej: Bezpłatne szkolenia dla osób w wieku 15-29 lat