Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm. ) informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ulicy Partyzantów 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie został zamieszczony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja w Bychawie przeznaczonej do oddania w najem.  

wz. Burmistrza

                                                                       /-/
 Magdalena Kostruba
 Zastępca Burmistrza

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina"  w zakresie:

- Podejmowania działalności gospodarczej

- Rozwijania działalności gospodarczej

- Tworzenia Inkubatorów Przetwórstwa Produktów Lokalnych

zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych z elementami warsztatów dla wnioskodawców, które odbędą się zgodnie  z harmonogramem podanym poniżej.

 

Tematem spotkania będą:

- Zasady przyznawania pomocy, oceny i wyboru operacji przez LGD (interpretacja poszczególnych kryteriów oceny stosowanych przez Radę LGD „Kraina wokół Lublina");

- Sposób wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;

- Zasady wypełniania Biznesplanu.

Harmonogram spotkań

2017-06-30 sylwia packowska nowy urzednik um bychawa

Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania” – te słowa kończą półroczny okres przygotowawczy do pełnienia funkcji urzędnika. Dziś (piątek, 30 czerwca 2017 r.) przed burmistrzem Bychawy Januszem Urbanem, sekretarz gminy Jolantą Cajzer, naczelnikiem Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Organizacyjnych Agnieszką Szacoń oraz inspektorem Justyną Jendrzejczak ślubowanie złożyła Sylwia Paćkowska. Tym samym oficjalnie dołączyła do grona urzędników samorządowych.

Składamy serdeczne życzenia sukcesów w życiu zawodowym jak i osobistym, wytrwałości i zapału do podejmowania nowych wyzwań.

Burmistrz Bychawy Janusz Urban

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Bychawie