Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie

informuje osoby zakwalifikowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016, że w dniach:

21 lutego 2017 r. (wtorek) w godz. 9:00-17:00

22 lutego 2017 r. (środa) w godz. 9:00 16:00

Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz skierowanie.

Więcej: Będzie wydawana żywność dostarczona przez Bank Żywności w Lublinie

Zdjęcie Artykułu

Powiat Lubelski, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom licznej rzeszy osób chcących aktywnie spędzać wolny czas, co roku organizuje różnego rodzaju imprezy sportowe. Nie inaczej będzie i w tym roku. Już na początku marca organizujemy kolejne Mistrzostwa Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich o Puchar Starosty Lubelskiego. 

Więcej: III Mistrzostwa Piłki Siatkowej o puchar Starosty Lubelskiego już w marcu

Odbędzie się w dniu 16 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.

3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

5. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2017,

b) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

c) określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Bychawa, którym ustalono obwód,

d) ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gmina Bychawa,

e) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,

f) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu,

g) zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.

7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

8. Sprawy bieżące.

9. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń