Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 

Burmistrz Bychawy informuje, że każdy rolnik, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2017 r. w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Pieniądze będą wypłacane w terminie od 1 do 31 października 2017 r., gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie albo przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej są dostępne w Punkcie Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu 

Szczegółowe informacje na temat zwrotu można uzyskać w pokoju nr 22 lub pod nr tel.
81 566 00 04, wew. 17.


Do pobrania:

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie nawiąże kontakt z podmiotami chętnymi do odbioru (nieodpłatnego), w sezonie jesiennym 2017 r., odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05) w celu rolniczego wykorzystania jako nawozu naturalnego.

Więcej: BPK odda bezpłatnie nawóz naturalny rolnikom

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, iż od 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego), świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2017/2018.

Więcej: Świadczenia wychowawcze 500+, rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 2017/2018

Więcej artykułów…

 1. Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bychawie (3 sierpnia)
 2. Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Bychawa w podprogramie 2017
 3. Podpisano umowę na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Bychawa
 4. Bioasekuracja chroni przed afrykańskim pomorem świń
 5. BPK informuje o przerwie w dostawach wody
 6. Bychawy informuje, że rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizacje zadań Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania i uzależnieniom społecznym.
 7. Petycja w sprawie opublikowania banera informującego o konferencji pod nazwą "Rozwiązanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych"
 8. Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej wlasność gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym w którym pięć lokali mieszkalnych położonych przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 32 w Bychawie zostało przeznaczonych do sprzedaży wraz
 9. Ogłoszenie w sprawie działki położonej przy ulicy 1 Maja w Bychawie do oddania w najem
 10. Spotkania informacyjne z elementami warsztatów dla wnioskodawców LGD
 11. Ślubowanie nowego pracownika UM w Bychawie
 12. Ogłoszenie w sprawie działki położonej w miejscowości Leśniczówka przeznaczonej do sprzedaży - czerwiec 2017
 13. Ogłoszenie w sprawie działki położonej przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w Bychawie przeznaczonej do wydzierżawienia
 14. XXX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r.
 15. Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie - czerwiec 2017