Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 

2017-04-28 hetaman tandem cup 2016 bychawa

START: poniedziałek 1 maja 2017

godz 11.00

Bychawa, parking przy przedszkolu (ul. Partyzantów)

 

Bychawski odcinek dodatkowo będzie premiowany pucharami od Burmistrza Bychawy

HETMAN TANDEM CUP 2017 - XX Międzynarodowy Kolarski Wyścig Tandemów o Puchar Marszałka Lubelszczyzny odbędzie się w dniach 29 kwietnia – 3 maja 2017 r., na drogach województwa lubelskiego (Lublin(Felin), Nałęczów/Wojciechów, Bychawa/Bychawka, Ciecierzyn/Łagiewiki, Lublin - Centrum start i meta przed Placem Teatralnym CSK).

 

W imprezie uczestniczą kolarskie załogi tandemowe, złożone z pełnosprawnego przewodnika i osoby niewidomej lub słabowidzącej. Zawody rozgrywane będą w dwóch konkurencjach: osobno w klasyfikacji męskiej i żeńskiej. Wyścig składać będzie się z sześciu etapów, w tym pięciu etapów wyścigu ze startu wspólnego, jednego etapu jazdy indywidualnej na czas. Przy trzech ostatnich etapach rozegrany będzie wyścig młodzików po 1 h każdego dnia. Łączny dystans zawodów, to około 380 km. W tym roku jubileuszowy wyścig został wpisany jako międzynarodowa impreza kalendarzowa Union Cycliste Internationale.

 

Serdecznie zapraszamy do kibicowania naszej Mistrzyni Olimpijskiej Iwonie Podkościelnej

Informuję, że XXVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017r. (czwartek) o godz. 15.00 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
5. Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bychawa.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bychawa na lata 2017-2023,
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Leśniczówka, gmina Bychawa,
 3. wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Adama Mickiewicza w Bychawie, gmina Bychawa,
 4. aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa i miasta Bychawa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa i miasta Bychawa,
 5. przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa – w granicach administracyjnych,
 6. przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa,
 7. zmian wieloletniej prognozy finansowej,
 8. zmian w uchwale budżetowej na rok 2017,
 9. udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady 
Grzegorz Szacoń

27 kwietnia 2017 r. (czwartek) godz. 1200 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Leśniczówka, gmina Bychawa,
 2. wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Adama Mickiewicza w Bychawie, gmina Bychawa,
 3. aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa i miasta Bychawa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa i miasta Bychawa,
 4. przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa – w granicach administracyjnych,
 5. przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa.

2. Analiza stanu dróg gminnych.

3. Sprawy bieżące.

 

 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) godz. 1300 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bychawa.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bychawa na lata 2017-2023.
 3. Sprawy bieżące.

 

 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) godz. 1400 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

 1. zmian wieloletniej prognozy finansowej,
 2. zmian w uchwale budżetowej na rok 2017,
 3. udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu. 

2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń