Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 

 

27 września 2017 r. (środa) godz. 8.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego - objazd szkół.
2. Sprawy bieżące.


28 września 2017 r. (czwartek) godz. 11.30 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bychawa.
2. Współpraca z gminą partnerską.
3. Sprawy bieżące.


28 września 2017 r. (czwartek) godz. 12.15 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.
2. Sprawy bieżące.


28 września 2017 r. (czwartek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Inwestycja DPS w Starej Wsi Pierwszej.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychawka Druga- Kolonia, gmina Bychawa,
b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychawka Druga- Kolonia, gmina Bychawa
c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychawka Druga- Kolonia, gmina Bychawa.
2. Sprawy bieżące


28 września 2017 r. (czwartek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.
2. Sprawy bieżące.

Zajęcia ogólnorozwojowe dla przedszkolaków urodzonych w latach 2010, 2011 i 2012

ZAPRASZAMY na zajęcia w czwartki godz. 17.15-18.00

Boisko Orlik przy Szkole Podstawowej w Bychawie  

 

W przypadku złych warunków atmosferycznych zajęcia zostają odwołane

W późniejszym terminie zajęcia zostaną przeniesione do hal sportowych

Po ustaleniu szczegółowego harmonogramu pracy zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu
Zajęcia Prowadzi: Lokalny Animator Sportu - Paweł Rusinek tel. 513-010-045

Więcej: Zajęcia dla przedszkolaków na "Orliku"

Międzypokoleniowe Barwy Jesieni pod takim tytułem w poniedziałek 18 września 2017 roku jest organizowane przez Klub Kobiet Aktywnych i nasze stowarzyszenie, spotkanie integracyjne i podsumowujące projekt z FIO Lubelskie Lokalnie pt. Międzypokoleniowe Kluby Kobiet Aktywnych 60+.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu i zapraszamy na godz. 16, do Bychawskiego Centrum Kultury.

Wstęp bezpłatny.

Organizatorzy