Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie realizuje projekt „Własny biznes – to możliwe II” dla osób zarejestrowanych w PUP Lublin jako bezrobotne, zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i poziomu przedsiębiorczości wśród 100 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej, z terenu powiatu lubelskiego.

Zapraszamy osoby po 30 roku życia, zainteresowane założeniem działalności gospodarczej .

 

W ramach projektu zapewniamy:

- Indywidualne wsparcie doradcze dla każdego z uczestników projektu. Zakres tematyczny oraz godzinowy wsparcia zostanie dopasowany, w zależności od posiadanej wiedzy na temat zakładania i prowadzenia własnej firmy.

- Wsparcie szkoleniowe w 2 kategoriach: podstawowe 80 godzin i średniozaawansowane 40 godzin z zakresu przedsiębiorczości.

- Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla minimum 86 osób w wysokości 398,00 zł.

- Pomostowe, indywidualne specjalistyczne wsparcie doradcze dla osób którym zostanie przyznana bezzwrotna dotacja i którzy zarejestrują działalność gospodarczą

 

Więcej: Bezzwrotne dotacje do 23 398 zł. w powiecie lubelskim

Burmistrz Bychawy, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku.

 

Cel konkursu:
Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży gminy Bychawa.

 

I. Rodzaj zadania:
1. Zorganizowanie obozów profilaktycznych, na których będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportoworekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
1. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: 7 000,00 zł

 

źródło: BIP /Oficjalne dokumenty /Tablica ogłoszeń

http://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=1172561

  • Przeraża cię dokumentacja niezbędna do rejestracji?
  • Nasze szkolenie może Cię przygotować nie tylko do rejestracji, ale i prowadzenia organizacji pozarządowej.
  • Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na bezpłatne warsztaty dotyczące zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych.
  • Warsztaty umożliwią Ci poznanie zasad zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych, w tym możliwych źródeł finansowania działalności.

 

Więcej: WARSZTATY – JAK ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ – 10 CZERWCA 2017