Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, iż od 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego), świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2017/2018.

Więcej: Świadczenia wychowawcze 500+, rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 2017/2018

2017-07-25 075746

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu. Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

Więcej: Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bychawie (3 sierpnia)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. rozpocznie wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) w Podprogramie 2017.

Więcej: Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Bychawa w podprogramie 2017

Więcej artykułów…

 1. Podpisano umowę na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Bychawa
 2. Bioasekuracja chroni przed afrykańskim pomorem świń
 3. BPK informuje o przerwie w dostawach wody
 4. Bychawy informuje, że rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizacje zadań Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania i uzależnieniom społecznym.
 5. Petycja w sprawie opublikowania banera informującego o konferencji pod nazwą "Rozwiązanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych"
 6. Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej wlasność gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym w którym pięć lokali mieszkalnych położonych przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 32 w Bychawie zostało przeznaczonych do sprzedaży wraz
 7. Ogłoszenie w sprawie działki położonej przy ulicy 1 Maja w Bychawie do oddania w najem
 8. Spotkania informacyjne z elementami warsztatów dla wnioskodawców LGD
 9. Ślubowanie nowego pracownika UM w Bychawie
 10. Ogłoszenie w sprawie działki położonej w miejscowości Leśniczówka przeznaczonej do sprzedaży - czerwiec 2017
 11. Ogłoszenie w sprawie działki położonej przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w Bychawie przeznaczonej do wydzierżawienia
 12. XXX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r.
 13. Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie - czerwiec 2017
 14. Bychawskie Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
 15. W ramach ćwiczeń zabrzmi syrena alarmowa o godzinie 12.00