Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 
Bychawa, 21.03.2012 r.

Uprzejmie informuję, że XVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 29 marca 2012 r.
(czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

Więcej: XVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 29 marca 2012 r.

27 marca 2012r. (wtorek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) likwidacji Szkoły Podstawowej w Zaraszowie,
b) planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów w gminie Bychawa,
c) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Bychawa.
2. Sprawy bieżące.

Więcej: Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie 

Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

W dniu 2 kwietnia br. (poniedziałek), konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców Miasta Bychawa
od godziny 9.00 do 14.00, w Urzędzie Miejskim w Bychawie przy ul. Partyzantów 1.

Osoby zainteresowane funduszami europejskimi będą mogły skorzystać z ich wiedzy.

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.