Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 
Burmistrz Bychawy serdecznie zaprasza do udziału w wyborach do rady powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej. Wybory odbędą się dnia 3 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22. Lokal wyborczy będzie czynny w godz. 8.00 - 18.00.
Jednocześnie informuję, że prawo do udziału w wyborach przysługuje każdemu podatnikowi podatku rolnego. Głosować można na niżej wymienionych kandydatów:
1.    Gajur Tadeusz, lat 53, zam. Wola Duża Kolonia 19,
2.    Kalicki Marian, lat 47, zam. Bychawa, ul. Partyzantów 90,
3.    Nowak Ireneusz, lat 30, zam. Olszowiec Kolonia 47a,
4.    Wolski Artur, lat 42, Leśniczówka 27.
Zapraszamy młodzież i dzieci do wykonania projektu.

Regulamin :
 1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Bychawy.
 2. Adresatami X edycji konkursu plastycznego na projekt świątecznej kartki pocztowej gminy Bychawa są dzieci i młodzież.
 3. Tematem konkursu jest wykonanie projektu wielkanocnej kartki pocztowej. Kartka powinna zawierać elementy graficzne związane z miastem i gminą Bychawa (np. herb, budynki, kościoły).
 4. Format pracy: dowolny.
 5. Technika wykonania pracy: dowolna.
 6. Patronat medialny nad konkursem objął „Głos Ziemi Bychawskiej”.
 7. Każda praca powinna zostać czytelnie podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, klasa, szkoła lub instytucja, imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora.
 8. Prace muszą być nadesłane najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2011 roku na adres: Redakcja „Głosu Ziemi Bychawskiej’, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa lub przyniesione do redakcji. Można je również dostarczyć do Punktu Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie.
 9. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.
 10. Komisja konkursowa spośród wszystkich wybierze jedną pracę, która zdobędzie GRAND PRIX. Spośród pozostałych prac, komisja konkursowa wybierze dowolną ich liczbę, które zdobędą wyróżnienia.
 11. Główna nagroda dla autora najlepszego projektu (zdobywcy Grand Prix) to publikacja wydawnicza karty pocztowej w nakładzie 500 sztuk. Będzie to oficjalna kartka pocztowa Gminy Bychawa z okazji tegorocznych Świąt Wielkiej Nocy.
 12. Autor nagrodzonej pracy oraz autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy i upominki.
 13. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 14 kwietnia 2011 roku. O wynikach szkoły zostaną powiadomione drogą korespondencji. Wyniki zostaną również opublikowane na łamach GZB i na oficjalnej stronie internetowej Bychawy.
 14. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w terminie podanym przez organizatora.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nadesłanych prac w prasie, katalogu, Internecie oraz innych publikacjach, a także w celach wydawniczych prawo dokonywania zmian i modyfikacji prac. 
Burmistrz Bychawy 
Janusz Urban