Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 

Burmistrz Bychawy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Bychawie, 23-100 Bychawa, ul. Partyzantów 5

 

Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bychawie, 23-100 Bychawa, ul. Partyzantów 1, w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Bychawie", do dnia 17 marca 2017 r.

 

Więcej: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 1 w Bychawie