Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Komisje Rady Miejskiej

 

2 września 2015r. (środa) godz. 10.15 posiedzenie Komisji rewizyjnej 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2015 roku.
2. Sprawy bieżące.

 

2 września 2015 r. (środa) godz. 10.30 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie,
b) zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
2. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2015 roku
3. Sprawy bieżące.

 

2 września 2015r. (środa) godz. 11.00 posiedzenie Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza stanu mienia komunalnego ( informacja na temat komunalnego zasobu mieszkaniowego Gminy Bychawa.
2. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2015 roku.
3. Sprawy bieżące.

 

2 września 2015r. (środa) godz. 11.45 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
i mieszkaniowych
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2015 roku.
2. Sprawy bieżące.

 

2 września 2015r. (środa) godz. 12.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego
2. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2015 roku.
3. Sprawy bieżące.

 

3 września 2015 r. (czwartek) godz. 13.15 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej w Bychawie przy ul. Mickiewicza – oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 553/1, położonej w obrębie nr 1 – Bychawa Miasto.
2. Stan przygotowań inwestycji gminnych.
3. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2015 rok
4. Sprawy bieżące.

 

3 września 2015 r. (czwartek) godz. 14.15 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- zmian w uchwale budżetowej na rok 2015,
- zmian wieloletniej prognozy finansowej.
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.
3. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2015 roku.
4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń

24 czerwca 2015 r. (środa) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości.
4. Stan przygotowania inwestycji gminnych.
5. Sprawy bieżące.

 

25 czerwca 2015 r. (czwartek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Krzczonów oraz z Gminą Wysokie w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Krzczonów i Gminy Wysokie opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie.
2. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
3. Sprawy bieżące.

 

25 czerwca 2015 r. (czwartek ) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
b) udzielenia przez gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu
2. Sprawy bieżące.


25 czerwca 2015 r. (czwartek) godz. 14.45 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały.
2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń

2 czerwca 2015 r. (wtorek) godz. 12.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie Bychawskiego Centrum Kultury.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów zgłoszonych na ławników.
3. Sprawy bieżące.


2 czerwca 2015 r. (wtorek) godz. 13.30 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
a) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Bychawie.
b) Sprawy bieżące.


2 czerwca 2015 r. (wtorek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
2. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń