Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Komisje Rady Miejskiej

 
30 maja 2012r. (środa) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza arkuszy organizacyjnych szkół.
2. Sprawy bieżące.

31 maja 2012r. (czwartek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa dla miejscowości: Osowa, Zadębie, Wandzin, Wola Duża, Wola Duża- Kolonia, Podzamcze, Zdrapy, Wincentówek, Bychawka Druga- Kolonia (zakres zmian do konsultacji z komisją),
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości,
2. Sprawy bieżące.

31 maja 2012r. (czwartek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
2. Sprawy bieżące.

24 kwietnia 2012r. (wtorek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska o stanie oświaty w gminie Bychawa.
2. Sprawy bieżące.

Więcej: Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie 24-26 kwietnia 2012 

27 marca 2012r. (wtorek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) likwidacji Szkoły Podstawowej w Zaraszowie,
b) planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów w gminie Bychawa,
c) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Bychawa.
2. Sprawy bieżące.

Więcej: Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie