Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Komisje Rady Miejskiej

 
24 kwietnia 2012r. (wtorek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska o stanie oświaty w gminie Bychawa.
2. Sprawy bieżące.

Więcej: Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie 24-26 kwietnia 2012 

27 marca 2012r. (wtorek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) likwidacji Szkoły Podstawowej w Zaraszowie,
b) planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów w gminie Bychawa,
c) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Bychawa.
2. Sprawy bieżące.

Więcej: Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie 

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie

16 stycznia 2012r.
(poniedziałek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2012.
2. Sprawy bieżące.

Więcej: Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie  opiniujących projekt budżetu...