Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Komisje Rady Miejskiej

 

14 luty 2017 r. (wtorek) godz. 12.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Informacja na temat funkcjonowania GZB, Komunikacji społecznej.

2. Kalendarz imprez kulturalnych na rok 2017.

3. Sprawy bieżące.

 

Więcej: Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie - luty 2017

5 stycznia 2017 r. (czwartek) godz. 1300 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2017.

2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2017.

3. Sprawy bieżące.

 

5 stycznia 2017 r. (czwartek) godz. 1430 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2017.

2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2017.

3. Sprawy bieżące.

 

 

9 stycznia 2017 r. (poniedziałek) godz. 900 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia oraz Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2017.

2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2017.

3. Sprawy bieżące.

9 stycznia 2017 r. (poniedziałek) godz. 1130 posiedzenie Komisji do spraw oświaty

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2017.

2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2017.

3. Sprawy bieżące.

 

 

10 stycznia 2017 r. (wtorek) godz. 900 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2017.

2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2017.

3. Sprawy bieżące.

Zapraszam Państwa na posiedzenia Komisji, które odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

29 grudnia 2016 r. (czwartek) godz. 10.00 wspólne posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia oraz komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa,

b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

c) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działka nr 651 położona w Bychawie – ul. Polna, działka nr 641/1 położona w Bychawie przy ul. Polnej, działka nr 635/1 położona w Bychawie przy ul. 11 Listopada w obrębie nr 1 – Bychawa Miasto, działki nr ew. 17 i 61 położone w miejscowości Podzamcze w obrębie 19 - Podzamcze oraz działki nr ew. 482 i 860 położone w miejscowości Gałęzów w obrębie 6 - Gałęzów,

2. Raport za lata 2014-2015 z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bychawa na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 r.

3. Sprawy bieżące.

 

29 grudnia 2016 r. (czwartek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.

2. Sprawy bieżące.