Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Tylko do godz. 15.15 można składać wnioski o 500 plus, tak żeby dostać wyrównanie za ostatnie trzy miesiące. Podania złożone po 1 lipca będą dalej rozpatrywane, ale już tylko od daty ich złożenia. Wnioski składa się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie (pierwsze piętro) w godzinach od 7:15 do 15:00.

Wnioski można składać również drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: Empatia, e-PUAP, udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, (ZUS PUE), banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.

Wnioski wraz z załącznikami są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.