Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

POMOC ŻYWNOŚCIOWA W PODPROGRAMIE 2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, że w dniach 1 i 2 grudnia 2016 roku w godzinach od 9.30 do 16.30 będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016.

Zgodnie z zawartą w dniu 24 października 2016 r. umową pomiędzy Fundacją Bank Żywności z siedzibą w Lublinie a Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Bychawie, liczba osób najuboższych, do których trafi bezpośrednio pomoc żywnościowa wynosi 632.

Żywność będzie przekazywana bezpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

 

Paczki żywnościowe w miesiącu grudniu będą składały się z następujących produktów: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UTH, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, szynka drobiowa, olej rzepakowy.

Zapraszamy po odbiór paczek żywnościowych wszystkie osoby ze skierowaniami wydanymi do dnia 24 października (włącznie).

Jednocześnie informujemy, że osobom, które otrzymały skierowania w terminie późniejszym, będą wydawane paczki żywnościowe po podpisaniu aneksu do umowy.

 

Adres wydawania paczek żywnościowych:

Bychawskie Centrum Kultury

ul. M. J. Piłsudskiego 34

 

Działania towarzyszące w Podprogramie 2016

Podobnie jak w ubiegłym Podprogramie, w Podprogramie 2016 dla osób korzystających z bezpłatnej pomocy żywnościowej realizowane będą działania towarzyszące w formie warsztatów i szkoleń.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


 

PROGRAM OPERACYJNY

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2014 – 2020

2016-12-01 bank zywnosci 200 

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM