Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Szanowni Rodzice!

Poniżej publikujemy terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na kolejny rok szkolny:

  1. Uchwała nr XXVI/171/2017 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Bychawa, którym ustalono obwód.
  2. Uchwała nr XXVI/172/2017 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 16 lutego 2017w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Bychawa.
  3. Zarządzenie nr 36/OW/2017 Burmistrza Bychawy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bychawa.
  4. Zarządzenie nr 37/OW/2017 Burmistrza Bychawy z dnia 30 marca 2017 r.w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bychawa.