Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina"  w zakresie:

- Podejmowania działalności gospodarczej

- Rozwijania działalności gospodarczej

- Tworzenia Inkubatorów Przetwórstwa Produktów Lokalnych

zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych z elementami warsztatów dla wnioskodawców, które odbędą się zgodnie  z harmonogramem podanym poniżej.

 

Tematem spotkania będą:

- Zasady przyznawania pomocy, oceny i wyboru operacji przez LGD (interpretacja poszczególnych kryteriów oceny stosowanych przez Radę LGD „Kraina wokół Lublina");

- Sposób wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;

- Zasady wypełniania Biznesplanu.

Harmonogram spotkań